lekarze

 

Certyfikat ISO 9001-2008

W lipcu b.r. nasza placówka pozytywnie przeszła audyt i utrzymała certyfikaty:

Świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradni zdrowia psychicznego, rehabilitacji, stomatologii, długoterminowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy.

ISO 9001-2008